สัมมนา
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Industry Transformation Thailand 4.0”

Seminar ID : ne000
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 09.00 - 10.00

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 57 คน)

ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

โอกาสที่ท้าทายของประเทศไทยในการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S curve ที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่มีเทคโนโลยี และความยั่งยืนในการเติบโตทางเศรษฐกิจ มารับฟังยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะฉายภาพให้เห็นการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมระดับสูงในการที่นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม วิศวกร สถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับ Industrial transforming 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้จากรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back