สัมมนา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Innovation 4.0 Episode 2”

Seminar ID : ne001-2
ห้อง : SAPPHIRE 205
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 11.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 33 คน)

- หัวข้อ “Smart Car for The Future”
โดย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- หัวข้อ “Digital Transformation”
โดย นายสมประสงค์ บุญยะชัย
รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรธร ธาราไชย
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
และกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

โลกยุคใหม่ที่ท้าทายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ ธุรกิจ อุตสาหกรรมไปสู่โลกใบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Smart Engineering Smart life มาดูฟังการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงรถยนต์ การเปลี่ยนชีวิตที่ยุคดิจิตอลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกบริบทของชีวิตจากมืออาชีพ 3 ด้านที่รู้จริง รู้ลึก พลาดไปแล้วตกเทรนในโลกใบนี้

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back