สัมมนา
บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Transformation

Seminar ID : ne008-1
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 28 คน)

บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของ กสทช. ต่อ Digital Transformation
โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมด้าน Digital Transformation
โดย นายสาวิตร สุทธิพันธุ์ ประธาน กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยายพิเศษ เรื่อง Feeling Digital is not enough - Being Digital
โดย ร้อยโท ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
พันตรี ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการวิศวกร

ยุทธศาสตร์ดิจิตอลที่เปลี่ยนประเทศไทยสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคนี้เพื่อเป็นการรองรับการเตรียมตัวสู่การรองรับปรับตัวให้ไม่ตกการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ด้านดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในขีวิตและธุรกิจที่ นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม วิศวกร สถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับ. Digital Transformation จากผู้ทรงคุณวุฒิที่หาฟังพร้อมกันได้ที่เดียว


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back