สัมมนา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกาะติดเศรษฐกิจ : EEC ประตูสำคัญสู่ Thailand 4.0”

Seminar ID : ne001-1
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 49 คน)

บรรยายพิเศษ “เกาะติดเศรษฐกิจ : EEC ประตูสำคัญสู่ Thailand 4.0”
เรื่อง (Update) ความคืบหน้าโครงการ EEC
โดย นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เรื่อง เกาะติดการลงทุน EEC ประตูเปิดเศษกิจยุคใหม่ของเมืองไทย
โดย นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)


เรื่อง Industry Transformations: ทิศทางอุตสาหกรรมไทย
โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back