สัมมนา
บรรยายพิเศษ Transforming Transportation 4.0

Seminar ID : ne001
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 73 คน)

บรรยาย เรื่อง การผลักดันยุทธศาสตร์คมนาคมด้านการเดินทางในเมืองขนาดใหญ่
โดย นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

บรรยาย เรื่อง การผลักดันยุทธศาสตร์คมนาคมด้านระบบราง
โดย นายวรวุฒิ มาลา ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

บรรยาย เรื่อง สนามบินอู่ตะเภา ประตูบานใหม่สำหรับ EEC
โดย พลเรือตรี เกริกไชย วจนาภรณ์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ


     ยุทธศาสตร์คมนาคมที่เปลี่ยนประเทศไทยสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคนี้เพื่อเป็นการรองรับการเตรียมตัวสู่การรองรับปรับตัวให้ไม่ตกการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ด้านคมนาคมในประเทศไทยที่ นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม วิศวกร สถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับ. Transforming Tranportation 4.0 จากผู้นำหลักของสามองค์กรที่รองรับยุทธศาสตร์คมนาคมอันจะนำไปสู่ Thailand 4.0 หาฟังพร้อมกันได้ที่เดียวลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back