ข่าว
เข้าพบ ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ เข้าพบนายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน เป็นผู้แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 
โดยผู้แทนกรมโรงงานฯ ได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นทุกวันนี้จะนำพาสู่ Factory 4.0 ได้นั้น จะต้องมีนวัตกรรม และการจัดการอย่างไรบ้าง เช่น การกำกับดูแลด้านกฎหมาย ความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นที่จะต้องพัฒนาพร้อม ๆ กัน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 


โพสเมื่อ: 2018-08-02

ผู้เข้าชม: 81