ข่าว
เข้าพบ ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Post Date: 2018-08-02
Read more >
เข้าพบรองประธานกรรมการ กสทช.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
Post Date: 2018-07-31
Read more >
เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ
เข้าพบคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Post Date: 2018-07-19
Read more >
เข้าพบ และประชาสัมพันธ์งาน ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
Post Date: 2018-07-19
Read more >
เข้าพบ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการ และนายประกอบ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
Post Date: 2018-07-11
Read more >
เข้าพบหน่วยงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบหน่วยงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
Post Date: 2018-07-11
Read more >
เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วสท. เข้าพบ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
Post Date: 2018-07-11
Read more >
แถลงข่าววิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการแถลงข่าว การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ภายใต้หัวข้อ Engineering for Society : Smart Engineering Smart Life Smart Nation
Post Date: 2018-07-10
Read more >
วสท. เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมกับ ร.อ.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการจัดงาน ได้เข้าพบท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม
Post Date: 2018-07-09
Read more >
เข้าพบ หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และ ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ ได้เข้าพบ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Post Date: 2018-07-09
Read more >