บทความ
จะทำอย่างไรเมื่อข้างบ้านมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
เมื่อมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใกล้กับบ้านพักอาศัย ก็มักจะมีคำถามแบบร้อนอกร้อนใจหรืออย่างเป็นกังวลว่าบ้านที่อยู่อาศัยนั้นจะพังเสียหาย หรือเปล่า และจะทำอย่างไรดีเมื่อต้องเจอกับสิ่งนั้น

"จะทำอย่างไรเมื่อข้างบ้านมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่"
บทความโดย : นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก วสท. และประธานคณะกรรมการคลินิกช่าง วสท.
 

เมื่อมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใกล้กับบ้านพักอาศัย ก็มักจะมีคำถามแบบร้อนอกร้อนใจหรืออย่างเป็นกังวลว่าบ้านที่อยู่อาศัยนั้นจะพังเสียหาย หรือเปล่า และจะทำอย่างไรดีเมื่อต้องเจอกับสิ่งนั้น จึงอยากจะเสนอแนวทางในการเตรียมตัวรับมืออย่างคร่าว ๆ ดังนี้

1. ปกติก่อนเริ่มการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับเหมาโครงการจะต้องติดต่อกับท่านเจ้าของบ้านข้างเคียงโดยรอบ เพื่อทำการสำรวจสภาพปัจจุบันของอาคารแต่ละหลังเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการป้องกันปัญหาเบื้องต้น และเป็นข้อมูลในการชดใช้ความเสียหายในกรณีที่เกิดความเสียหายภายหลัง ซึ่งเจ้าของโครงการมักจะทำประกันเพื่อชดใช้ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว ดังนั้น หากเมื่อจะมีการก่อสร้างจะยังไม่มีผู้มาติดต่อขอตรวจสอบ ให้ติดตามกับผู้รับเหมาให้ทำการสำรวจสภาพปัจจุบัน หากไม่มีผู้มาติดต่อเลย หรือไม่ผู้รับเหมาไม่สนใจ แนะนำให้ถ่ายภาพสภาพปัจจุบันเก็บไว้เองเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานให้มากที่สุด

2. สำรวจสภาพภายใน และภายนอกบ้าน หากพบว่ามีพื้นที่ส่วนใดที่เสี่ยงต่อการพังทลาย เช่น ส่วนต่อเติมที่มีความเสียหายอยู่แล้ว แนะนำให้ติดต่อผู้รับเหมาให้มาดำเนินการค้ำยันให้แข็งแรงก่อนที่จะพังในขณะก่อสร้าง

3. ช่วงการก่อสร้างชั้นใต้ดินจะเป็นงานที่มีผลกระทบต่ออาคารมากที่สุด เพราะดินอาจเลื่อนตัวได้ ทำให้อาคารแตกร้าวเสียหายได้ค่อนข้างมาก ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวหากท่านเจ้าของบ้านพบความผิดปกติ เช่น ผนังเกิดรอยแตกร้าวขึ้น พบรอยแตกที่พื้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก ต้องรีบแจ้งผู้รับเหมาให้มาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อปรับแก้วิธีการทำงานเพื่อลดผลกระทบ

4. หากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นผง เสียง กลิ่น รวมไปถึงความสั่นสะเทือนจากการทำงาน เจ้าของบ้านควรขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่รับผิดชอบเพื่อแจ้งให้ปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือในบางกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ผู้รับเหมามีหน้าที่จะต้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ติดตั้งแผงบังฝุ่น ผนังกันเสียงเพื่อลดเสียง หรือแม้แต่ย้ายผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่ชั่วคราว

การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ แม้ว่าผู้รับเหมาจะพยายามระมัดระวังการทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงย่อมเกิดขึ้นได้บ้าง การพูดจาหรือความเห็นอกเห็นใจกันของทั้งผู้รับเหมาและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การก่อสร้างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

แต่หากแต่ละฝ่ายยืนอยู่บนผลประโยชน์ของตัวเองมากเกินไป เช่น ฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างโดยไม่คำนึง ถึงความเดือนร้อนของอาคารข้างเคียง ไม่มีระบบป้องกันฝุ่นผงหรือเสียงเลย แนวทางการจัดการของเจ้าของบ้านน่าจะเริ่มจากเบาไปถึงหนัก โดยเริ่มจากการแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขก็ควรจะแจ้งไปยังส่วนราชการที่ดูแลพื้นที่ ซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจในการระงับการก่อสร้าง เพื่อให้ปรับปรุงวิธีการก่อนที่จะทำงานต่อไปได้

 

อย่าลืมพบกับบูธคลินิกช่าง วสท. ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน ฟรี โดยวิศวกรอาสา ในงาน "วิศวกรรมแห่งชาติ 2560" วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โพสเมื่อ: 2017-07-15

ผู้เข้าชม: 814