สัมมนา
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Digital Transformation ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ”

Seminar ID : ne008
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 09.00 - 10.00

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 176 คน)

ปาฐกถาพิเศษ โดย นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตะพงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          Digital Transformation กำลังเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยจะเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานทางธุรกิจให้เปลี่ยนไปจากเดิม เป็นการทำให้ทุกกระบวนการทำงานอยู่ในรูปแบบของ Digital ซึ่งหากธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้ทันก็จะไม่สามารถอยู่ในการแข่งขันที่ดุเดือดทางธุรกิจได้  
          Digital Transformation จึงถือเป็นกระบวนการที่ทุกธุรกิจต้องเร่งทำความเข้าใจ และเตรียมการปรับตัวอย่างเร่งด่วน 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back